Vydavatelství Univerzity Palackého nabízí:

 • přidělení DOI neperiodickým materiálům,
 • automatické získání informací o DOI přidělených časopisy,
 • rozpočet nákladů za členství v systému Crossref,
 • udržování response stránek linkovaných DOI,
 • parsování referencí (odchozích citací) a jejich periodické dohledávání,
 • získávání Cited-By (příchozích citací).

DOI lze přidělit:

 • článkům přijatým odbornými časopisy univerzity,
 • monografiím,
 • knižním souborům a sériím,
 • jednotlivým kapitolám,
 • sborníkům z konferencí,
 • příspěvkům ve sbornících,
 • kvalifikačním pracem.

Více informací: